Istoric

Biserica din Sufletul Spitalului

Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului.” (Sf. Apostol Iacov, cap.5-versetul 14)

Biserica Ortodoxă Română este întotdeauna în sprijinul celor năpăstuiţi, iar oamenii încercaţi de suferinţa trupească îşi regăsesc alinarea îndreptându-se către cele sfinte. Prin urmare, în vara anului 1995, vrednicul de pomenire, Teoctist Patriarhul a încheiat un protocol cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, cu privire la acordarea asistenţei religioase în unităţile spitaliceşti.

În 13 Iunie 2004, Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu se aliniază acestui protocol, încredinţându-i-se misiunea de a fi alături de cei suferinzi, Preotului Liviu-Mihail Neacşu.

“Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi.”  (Sf.Ev.Matei, cap. 11-versetul 28)

Astfel, la Spitalul Giurgiu se începe o activitate pastoral-misionară şi social-filantropică atât în ceea ce priveşte latura sufletească a pacienţilor neputincioşi cât şi a dotării spitalului.

În primăvara anului 2005, cu binecuvântarea Patriarhului Teoctist şi aprobarea Directorilor Spitalului – Dr. Ladislau Pick si Mariana Neacşu, s-au început lucrările de amenajare a Paraclisului Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon. Aceste sfinte lucrări au fost realizate cu sprijinul cadrelor medicale şi a credincioşilor din Giurgiu şi au durat până în primăvara anului 2006.

În 28 Mai, anul mântuirii 2006, Paraclisul Sf. Pantelimon a fost Târnosit şi Sfinţit de către Preasfinţitul Dr. Ambrozie, cel dintâi Episcop al Giurgiului, însoţit de un sobor de preoţi, fiind astfel primul eveniment spiritual marcant din viaţa tinerei Episcopii.

De acum, bolnavii deplasabili ai spitalului şi-au găsit alinarea în casa Domnului unde aveau loc slujbele bunei rânduieli a Sfintei Biserici  (Acatistul Sf. Pantelimon şi Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie). În scurt timp, Paraclisul a devenit neîncăpător şi s-a înţeles nevoia construirii unei noi Biserici – Paraclisul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Cu binecuvântarea PS.Dr. Ambrozie, cu aprobarea Managerului Spitalului Dr. Mihai Petre şi prin strădania Preotului Misionar Liviu-Mihail Neacşu, a început construirea Paraclisului Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, în toamna anului 2007, cu ridicarea aşezământului social, aflat la demisolul Paraclisului şi a continuat cu ansamblul maramureşean – Biserica, Altarul de Vară şi Clopotniţa.

Tot cu binecuvântarea Preasfinţitului Dr. Ambrozie, prima Sfântă şi Dumnezeiască Liturghie a avut loc la data de 1 Noiembrie 2010, săvârşită de Vicarul Episcopiei Giurgiului alături de Consilierii episcopali, însoţiţi de un sobor de preoţi.

Această Sfântă şi Dumnezeiască lucrare a fost posibilă doar cu ajutorul oamenilor de suflet, care înţeleg importanţa existenţei acestui lăcaş.

“Astfel a isprăvit Solomon templul Domnului şi casa regelui; tot ce plănuise Solomon în inima sa să facă pentru templul Domnului şi pentru casa sa, le-a isprăvit după dorinţă.” (Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor) cap.11-versetul 7)

“Nu te îndepărta de Biserică, pentru că nu există nimic mai puternic. Nădejdea ta, mântuirea ta, scăparea ta sunt Biserica. Este mai înaltă decât cerul și mai întinsă decât pământul”. (Sfântul Ioan Hrisostom)